Alkolü Kolayca Bırakın

Alkolü Bırakmak İçin

Aynı sigara bırakma terapilerinde olduğu gibi; Alkol bağımlısı olan kişide alkol üzerinde yapılan terapiler kişinin isteğini azaltmakta, aldığı alkol miktarını otomatik olarak azaltmakta ve kişinin alkolü tamamen bırakmasını kolaylaştırmaktadır. Kişinin bağımlılığının düzeyine göre bu terapi alkol bırakma konusunda yeterli bir yol olabilir ya da bilinen klasik yöntemlere entegre edilen bir destek olarak kullanılabilir. Seanslar 4 gün ara ile yapılır ve ardı ardına yapılan 3 seans ilk planda yeterlidir. Daha fazla seansın gerekip gerekmeyeceğine kişisel özelliklere göre ve kişinin terapi sonundaki durumuna göre terapistçe karar verilir.

Alkol bağımlılığı kişinin ruhsal yapısı ile birebir bağlıdır ve kişinin psikolojik yapılanmasını ve uzun süreli izlem gerekliliğini göz ardı eden frekans silme terapilerinin başarısı sınırlı olur. Yani bu terapiler için terapistin tecrübesi, diğerleri için olduğundan çok daha fazla önemlidir. Neoben olarak uyguladığımız terapilerde, kişinin talebine ve alkol probleminin ne düzeyde olduğuna bakılarak Bach çiçekleri gibi ruhsal duruma yönelik terapiler de önerilebilir.

Biorezonans terapilerinde maddelerin kimyasal özellikleri değil, fiziksel özellikleri (elektromanyetik özellikleri) kullanılır. Yani vücuttaki değişim, maddeye özgü çok ince elektromanyetik frekanslar (titreşimler) yardımıyla sağlanır. Bağımlılık durumunda yapılan işlem, bağımlılık yapmış olan maddenin (içilen alkol) cihazın içine konulması ve bu maddeden alınan elektromanyetik titreşimlerin vücuttan silinmeye çalışılmasıdır. Yani MORA cihazı içine konulan her ne ise onun üzerinden yapılan bir frekans işlemi söz konusudur. Alkol bırakmak için yapılan uygulamalarda cihazın içine konulan madde kişinin sık içtiği alkol cinsidir. Alkol bırakma konusunda yapılan seanslar 45 dakika kadar sürer ve birkaç gün aralıklarla 3 kez uygulanır.

 

Terapilerin Etkisi

Terapilerin sonucunda beklenen kişide alkol içme isteğinin azalması ve bunun sonucunda alkolü çok fazla zorlanmadan hayatından çıkarabilmesidir. Sonuçlar oldukça hızlı gözlemlenebilir. İlk seans sonunda alkol isteğinde azalma başlayacak olup, devamında bu istek birkaç gün arayla yapılacak olan seanslarla gitgide azalacaktır. Terapi sonrasında kişi, alkol isteğinin azalmış olduğunu net olarak hisseder, fark eder. Kişinin seanslardan sonra alkol almaya çalışırsa eskiden aldığı keyfi alamayacak ve otomatik olarak alkolün anlamsızlaştığını fark edecektir. Buna rağmen terapi başarısı kişideki bağımlılığın ne ölçüde olduğuna ve kişinin “asıl” olarak neye ihtiyacı olduğuna göre değişir.

 

ÖNEMLİ NOT: Mora Terapi Cihazı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca ve Avrupa Birliğince onaylıdır.